اسيد چرب مرغداری

Poultry fatty acids

معرفی محصول
INTRODUCTION

محصول جانبي فرآيند توليد اسيد چرب است كه به عنوان خوراك در صنعت طيور (جهت تآمين انرژي و اسيد آمينه هاي ضروري طيور ) مورد استفاده قرار مي گيرد.

توضیحات
DESCRIPTION

نظرات
COMMENTS

مجله خبری پاکسان

مجله پاکسان

افزایش سرمایه شرکت پاکسان

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت پاکسان شپاکسا اجرایی شد.

بنیادی نمودن تفکر، برنامه پاکسان در سال ۱۴۰۰

اولین جلسه شورای معاونین شرکت پاکسان در سال جدید برگزار شد.