اسيد چرب مرغداری

Poultry fatty acids

معرفی محصول
INTRODUCTION

محصول جانبي فرآيند توليد اسيد چرب است كه به عنوان خوراك در صنعت طيور (جهت تآمين انرژي و اسيد آمينه هاي ضروري طيور ) مورد استفاده قرار مي گيرد.

ویژگی ها
SEE FEATURES

مجله خبری پاکسان

مجله پاکسان

وعده مدیرعامل پاکسان به سهامداران

وعده مدیرعامل پاکسان به سهامداران: منتظر اخبار خوب باشید

کنترل هیجان بورس با انتخاب درست سهامداران خرد مهار شدنی است

سهام داری بلند مدت ، بهره مندی از دانش مالی و پرهیز از رفتارهای هیجانی لازمه پایداری بازار سرمایه و کسب انتفاع سهامداران در بازار سرمایه است.