آگهی مناقصه

مناقصه عمومي
آگهی مناقصه و مزایده

آگهی

شركت پاكسان در نظر دارد اقلام بلامصرف و ضايعاتی خود را به شرح ذيل از طريق مزايده عمومی به فروش

مطالعه کامل »
مناقصه عمومي
آگهی مناقصه و مزایده

آگهی

شركت پاكسان (سهامی عام) توليد كننده محصولات شوينده و بهداشتی در نظر دارد، بخشی از ظرفيت خطوط توليد واحد صنعتی

مطالعه کامل »
لوگو
آگهی مناقصه و مزایده

آگهی

سرويس اياب و ذهاب كاركنان خود را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد صلاحيت واگذار نمايد. لذا از كليه

مطالعه کامل »
مناقصه عمومي
آگهی مناقصه و مزایده

آگهی

شركت پاكسان (سهامی عام) توليد كننده محصولات شوينده و بهداشتی در نظر دارد، بخشی از ظرفيت خطوط توليد واحد صنعتی

مطالعه کامل »
مناقصه عمومي
آگهی مناقصه و مزایده

آگهی

شركت پاكسان (سهامي عام) توليد كننده محصولات شوينده و بهداشتی در نظر دارد بخشی از ظرفيت خطوط توليد خود را

مطالعه کامل »