اسید چرب سویا

Soybean fatty acid

معرفی محصول
INTRODUCTION

اين مواد زرد رنگ و شفاف بوده كه در دماي اتاق به صورت مايع است. اسيد چرب درجه يك حاصل تجزيه و تقطير تحت خلاء روغن سويا و آفتابگردان است.خوراك ورودي براي توليد اسيد چرب درجه دو ، اسيد اويل حاصل از خلط صابون در مرحله تصفيه روغن سويا و آفتابگردان است. اين اسيد چرب مورد مصرف در صنايع رنگ و رزين، مركب و... است.

توضیحات
DESCRIPTION

نظرات
COMMENTS

مجله خبری پاکسان

مجله پاکسان

افزایش سرمایه شرکت پاکسان

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت پاکسان شپاکسا اجرایی شد.

بنیادی نمودن تفکر، برنامه پاکسان در سال ۱۴۰۰

اولین جلسه شورای معاونین شرکت پاکسان در سال جدید برگزار شد.