اسید چرب سویا

Soybean fatty acid

معرفی محصول
INTRODUCTION

اين مواد زرد رنگ و شفاف بوده كه در دماي اتاق به صورت مايع است. اسيد چرب درجه يك حاصل تجزيه و تقطير تحت خلاء روغن سويا و آفتابگردان است.خوراك ورودي براي توليد اسيد چرب درجه دو ، اسيد اويل حاصل از خلط صابون در مرحله تصفيه روغن سويا و آفتابگردان است. اين اسيد چرب مورد مصرف در صنايع رنگ و رزين، مركب و... است.

ویژگی ها
SEE FEATURES

مجله خبری پاکسان

مجله پاکسان

وعده مدیرعامل پاکسان به سهامداران

وعده مدیرعامل پاکسان به سهامداران: منتظر اخبار خوب باشید

کنترل هیجان بورس با انتخاب درست سهامداران خرد مهار شدنی است

سهام داری بلند مدت ، بهره مندی از دانش مالی و پرهیز از رفتارهای هیجانی لازمه پایداری بازار سرمایه و کسب انتفاع سهامداران در بازار سرمایه است.