روغن سبزه

Brunet Oil

معرفی محصول
INTRODUCTION

محصولي است كه به همراه آب و كربنات پتاسيم تشكيل محلولي امولسيوني مي‌دهد كه در فرآيند خشك نمودن انواع ميوه به خصوص انگور و توليد كشمش به كار برده مي‌شود، اين محصول از واكنش استريفيكاسيون اتانول با اسيدهاي چرب در حضور كاتاليست اسيدي به دست مي‌آيد. انگورها داراي يك پوسته هستند كه فرآيند از دست دادن رطوبت توسط اين پوسته كنترل مي‌شود كه روغن سبزه باعث تسريع در فرآيند از دست دادن رطوبت در انگور و خشك شدن سريع آن مي‌شود.

ویژگی ها
SEE FEATURES

مجله خبری پاکسان

مجله پاکسان

وعده مدیرعامل پاکسان به سهامداران

وعده مدیرعامل پاکسان به سهامداران: منتظر اخبار خوب باشید

کنترل هیجان بورس با انتخاب درست سهامداران خرد مهار شدنی است

سهام داری بلند مدت ، بهره مندی از دانش مالی و پرهیز از رفتارهای هیجانی لازمه پایداری بازار سرمایه و کسب انتفاع سهامداران در بازار سرمایه است.