. حجم فایل نباید بیش تر از ۲ مگ باشد

اطلاعات تماس

آدرس شبکه های اجتماعی