اعضای هیئت مدیره پاکسان

سید صدرالدین حسینی

رئیس هیئت مدیره - كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي

  • 26 سال سابقه در صنعت خودرو سازي

شهريار محمدي راد

مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره
كارشناس شيمي

  • مديرعامل و عضو هيئت مديره مرواريد هامون

    مدير پودر و ملحقات شركت پاكسان

مهدی اصفهانی

عضو هیئت مدیره
دکترای مدیریت

بيژن قنبري

عضو موظف هیئت مدیره
كارشناس حسابداري

  • مديرمالي شركت پاكسان

    مدير مالي شركت مادايران

علیرضا دمیرچی

عضو هیئت مدیره
مهندس عمران