شرکت مدیریت صنعت شوینده

پاکسان به سلامت خانواده می اندیشد.

شرکت مدیریت صنعت شوینده

تاریخچه : شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر در تاریخ 2/9/1383 به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و تحت شماره 234823 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است .
مرکز اصلی شرکت در تهران قرار دارد و با توجه به اینکه بیش از 99 درصد سهام آن به شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) تعلق دارد ، شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر از جمله شرکت های تابعه شرکت مزبور است .
فعالیت اصلی شرکت ، مشارکت در شرکت های تولید محصولات شوینده ، پاک کننده و بهداشتی است و موضوع شرکت های فرعی آن تولید محصولات شوینده پاک کننده ، بهداشتی و آرایشی می باشد.
چشم انداز: مصمميم شركتی باشيم همگام با الگوی جهانی كه جايگاه ويژه محصولات آن در ذهن افراد خانواده يادآور سلامتی، شادابی، زيبايی و آسانی شده و همواره انتخاب اول آنان باشد.

ماموریت:

ماموريت ما هدايت راهبردی شركتهای گروه درجهت توليد و عرضه محصولات شوينده و بهداشتی با نام های تجاری برتر و شاخص بازار، با هدف خلق ارزش و تامين حقوق جامعه و ذی نفعان است. و دای موقعیت شاخص و برتر در بازارهای هدف باشند محقق خواهد شد.

ارزش ها:

 • تكريم نيروي انساني كارامد و نتيجه گرا
 • نيروی انسانی كار امد، مسئول، منضبط، قائل به ترجيح منافع سازمانی به منافع فردی و اصول اخلاق حرفه ای (امانت داری، حسن نيت، حسن خلق، صداقت ،دقت،سرعت، حفظ اسرار، وفادار داری)
 • مشتری مداری
 • كار گروهی، كارگروهی هم اهنگ و نتيجه گرا در فضای باز و تعاملی با رعايت توازن اختيارات و مسوليت ها
 • رعايت حقوق كليه ذينفعان وايفای مسئوليت های اجتماعی. تعهد به رعايت حقوق سهامداران و ساير ذی نفعان، شاخص های زيست محيطی و ساير مسوليت های اجتماعی
 • خلاقيت، نوآوری و تعالی مستمر، سازمان يادگيرنده، خلاق، نوآور، دانش محور، تغيير پذير و اينده نگر با تمركز بر افزايش قابليت های فردی و توسعه سازمانی
 • حفظ اعتبار و شهرت مجموعه ونام های تجاری آن
 • رعايت جنبه های اقتصادی و كيفی انجام وظايف، در تمامی سطوح.

سرمایه اولیه شرکت بالغ بر100 میلیون ریال بوده که در سال 1385به مبلغ 360 میلیارد ريال و در سال 1392 به 720 ميليارد ريال افزايش يافت كه شامل 720 ميليون سهم عادی با نام تماماً پرداخت شده افزايش يافته است. ترکیب سهامداران شركت در تاريخ 1392/09/30 بشرح زير می باشد:

 نام سهام دار  تعداد سهام    درصد سهام    
 شرکت توسعه صنایع بهشهر 716،395،500 5،99            
شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ايران 3،600،000 5،0
 شرکت ساختمانی گروه صنایع بهشهر ايران 1،500  _
شرکت سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر 1،500  _
 شرکت به پخش 1،500  _
 جمع 720،000،000 100

شرکت مدیریت صنعت شوینده
آدرس: (کیلومتر 8 بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج
تلفن: 98-21-64562480
فاکس: 98-21-64562462
پست الکترونیک: info@bidcim.com


  • نام و نام خانوادگی:
   داراب وكيلي
  • سال تولد: 1338
  • سمت: مدير عامل و عضو هیئت مدیره
  • تحصیلات:
   مديريت صنعتي
  • تلفن: 021-83849000
  داراب وكيلي

  • نام و نام خانوادگی:
   عزیز الله قربانی
  • سال تولد:
  • سمت: عضو موظف هيئت مديره
  • تحصیلات:
   فوق ليسانس مدیریت بازرگانی
  • تلفن:
  عزیز الله قربانی

  • نام و نام خانوادگی:
   مسعـود اژیـه
  • سال تولد: 1333
  • سمت: ناِِيب رئیس هیئت مدیره
  • تحصیلات:
   فــوق لیســانـس حســـابـداری
  • تلفن:
  مسعـود اژیـه

  • نام و نام خانوادگی:
   مهدی وهاب پور
  • سال تولد:
  • سمت: عضو موظف
  • تحصیلات:
   مهندسی سیستم های انرژی
  • تلفن:
  مهدی وهاب پور