شرکت ساینا

پاکسان به سلامت خانواده می اندیشد.

شرکت ساینا

معرفی شرکت توليدی بهداشتی ساينا

شركت صنایع بهداشتی ساینا در تاریخ 2/10/80 تحت شماره 181802 در اداره ثبت شركتها و مالكیت صنعتی تهران بر مبنای توافقات و هماهنگی به عمل آمده فیمابین مدیریت شركت پاكسان و مدیریت گروه توسعه صنایع بهشهر در زمینی به مساحت 5/59898 متر مربع در ناحیه صنعتی شهرستان ابهر تاسیس گردید. موضوع شركت طبق ماده 2 اساس نامه به تهیه و تولید انواع مواد شوینده و پاک كننده، محصولات آرایشی، بهداشتی، شیمیایی و كارهای تولیدی و بازرگانی، سرمایه گذاری، صادراتی و واردات و انجام هر نوع عملیات ومعاملاتی كه بصورت مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط با موضوع شركت باشد. سرمایه اولیه شرکت طبق ماده 5 اساسنامه به مبلغ ده میلیارد ریال منقسم به یک میلیون سهم با نام ده هزار ریالی بوده که طی سه مرحله به شرح زیر به 100 میلیارد ریال (شامل 100000 سهم با نام هزار ریالی) در پایان سال مالی منتهی به 1392/09/30 افزایش یافته است. اسامی آخرین سهامداران شرکت و تعداد و مبلغ سهام آنان به شرح ذیر میباشد:

نام سهامدار تعداد سهام مبلغ سرمایه (ریال)
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی خاص) 99،988،820 99،988،820،000
شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) 3340 3،340،000
شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) 3340 3،340،000
شرکت گلتاش (سهامی عام) 1000 1،000،000
آقای جمشید فروزش 500 500،000
جمع 4،200،000 42،000،000،000

ظرفیت اسمی سالیانه شرکت بصورت جدول زیر می باشد:


محصولات ظرفیت سالیانه (تن)
انواع اسانسهای شیمیایی 10000
مایع ظرفشویی 6000
مایع نرم کننده 5000
کوکونات دی اتانول آمید 5000
فوم حفاری 1000
سوپکس (صابون) 1000
مایع لباسشوی 10000
انواع کفشوی مایع 1000
فراورده های تمیز کننده 1000
روغن سبزه 1000
بتائین پروپیل 5000
انواع اسپری حشره کش 6000
انواع اسپری آرایشی بهداشتی 6000

پیام مدیر عامل

امروزه در سراسر جهان انسانها با تلاش و خلق كالا بدنبال نوعی ارتباط و تبادل اقتصادی با یكدیگر می باشند، با این فرض رعایت انسانیت، در كسب وكار و تجارت ضرورتی حیاتی بشمار میرود. شركت ساینا با سرلوحه قرار دادن مفاهیم فوق، انگیزه و اشتیاق خود را بر آن قرار داده است كه با نگاه به پیش رو، پیش آهنگی در تولید مایعات شوینده، و نیازهای دائم در حال تغییر مصرف كننده گان گرامی را پاسخ مناسب بدهد. دراین راستا، محورهای ذیل بعنوان اهداف استراتژیك ترسیم گشته اند.

 • ارتقاء دائم کیفیت و توجه به تنوع خواست مشتریان
 • حفظ اعتبار برندهای تولید پاكسان در این مجموعه بویژه گلی و سپید، رخشا و تولید فراینده و ارتقاء یافته و در دسترس آنها.
 • تقویت برندهای جدید و توسعه فرایندهای عرضه محصولات آن در سطح كشور.
 • گسترش اتوماسیون توام با كیفیت محصولات و افزایش راندمان كار در مجموعه.
 • شناخت نیازهای در حال گسترش مصرف كننده گان جامعه از نظر نوع و بسته بندی محصولات و سرمایه گذاری لازم در آن جهت.
 • رشد وتوسعه توان علمی و فنی، كاركنان ، مدیران و حفظ و صیانت آنها.

ماموریت:

ماموریت ما، تولید محصولات شوینده و بهداشتی مورد مصرف مردم در سراسر کشور و منطقه می باشد تا از طریق سیاست توزیع و فروش گسترده با بهای یکسان و تامین به موقع در دسترس همگان قرار گیرد.

چشم انداز:

ما مصمم هستیم تا با تولید انواع محصولات شوینده و بهداشتی و تکمیل سبد گروه پاکسان نیاز جامعه و خواستهای متنوع مشتریان و خانواده ها را تامین نمائیم و همواره انتخاب اول آنها باشیم تا از این طریق بتوانیم در ذهن مردم نشانگر سلامت و تندرستی گردیم.

ماموریت ما، تولید محصولات شوینده و بهداشتی مورد مصرف مردم در سراسر کشور و منطقه می باشد تا از طریق سیاست توزیع و فروش گسترده با بهای یکسان و تامین به موقع در دسترس همگان قرار گیرد.

 • ارتقاء دائم کیفیت و توجه به تنوع خواست مشتریان
 • رفتار توام با انصاف و تقویت شایسته سالاری در محیط کاری از طریق توسعه و عقلائی نمودن ساختار سازمانی و روابط بین بخشی.
 • تقویت فرهنگ کار گروهی در جهت حفظ سرمایه و افزایش احساس مسئولیت به اهداف سازمان و هولدینگ با رویکردی هم افزایانه.
 • حفظ شاخص های محیط زیست و توسعه پایدار برای تقویت دور نمای اهداف شرکت و رعایت حقوق کلیه ذینفعان.
 • شناخت نیازهای در حال گسترش مصرف كننده گان جامعه از نظر نوع و بسته بندی محصولات و سرمایه گذاری لازم در آن جهت.
 • نگاه مدرن و توسعه گرا به تکنولوژی از طریق محوریت به دانش، بهینه نمودن عوامل تولید و توسعه آموزش و توجه به نتایج کارها و سود آور بودن آنها.

ارزشهای محوری شرکت:

 • ارتقاء دائم کیفیت و توجه به تنوع خواست مشتریان
 • رفتار توام با انصاف و تقویت شایسته سالاری در محیط کاری از طریق توسعه و عقلائی نمودن ساختار سازمانی و روابط بین بخشی.
 • تقویت فرهنگ کار گروهی در جهت حفظ سرمایه و افزایش احساس مسئولیت به اهداف سازمان و هولدینگ با رویکردی هم افزایانه.
 • حفظ شاخص های محیط زیست و توسعه پایدار برای تقویت دور نمای اهداف شرکت و رعایت حقوق کلیه ذینفعان.


  • نام و نام خانوادگی:
   مجتبی افرند خلیل آبادی
  • سال تولد:
  • سمت: رئيس هیئت مدیره
  • تحصیلات:
   دکترای مدیریت بازرگانی
  • تلفن: 09123810310
  مجتبی افرند خلیل آبادی

  • نام و نام خانوادگی:
   عزت‌نژاد
  • سال تولد:
  • سمت: مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره
  • تحصیلات:
   کارشناس ارشد مدیریت اجرایی
  • تلفن:
  عزت‌نژاد

  • نام و نام خانوادگی:
   فضل الله افروشته
  • سال تولد:
  • سمت: عضو موظف هیئت مدیره
  • تحصیلات:
   کارشناس ارشد مهندسی صنایع
  • تلفن:
  فضل الله افروشته

  • نام و نام خانوادگی:
   رسول کارگرزاده
  • سال تولد:
  • سمت: عضو موظف هیئت مدیره
  • تحصیلات:
   کارشناس ارشد روابط بین الملل
  • تلفن:
  رسول کارگرزاده

  • نام و نام خانوادگی:
   علی خاتون فر
  • سال تولد:
  • سمت: عضو هیئت مدیره
  • تحصیلات:
   کارشناس ارشد علوم اقتصاد صنعتی
  • تلفن:
  علی خاتون فر


گواهینامه ها و استانداردها