پاکسان به سلامت خانواده می اندیشد.


فرم ارائه پیشنهاد

نام و نام خانوادگی
پیشنهاد دهنده/دهندگان
شماره پرسنلی محل کار شغل شماره تلفن(داخلی و همراه)
خلاصه موضوع پیشنهاد:
روش فعلی و اشکالات و معایب:
روش پیشنهادی:
مزایای روش پیشنهادی:
وسایل موردنیاز یا تغییرات لازم:
برآورد صرفه جویی سالیانه:
برآورد تقریبی هزینه اجرا:
لطفا در صورت نیاز گزارش توجیهی و نقشه ها یا نمودارهای مربوطه را ضمیمه نمایید:
لطفا کاراکترهایی را که در تصویر می بینید در کادر روبرو وارد کنید: