گلتاش به ازای هر سهم 70تومان سود تقسیم کرد

پاکسان به سلامت خانواده می اندیشد.

گلتاش به ازای هر سهم 70تومان سود تقسیم کرد

در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گلتاش؛

گلتاش به ازای هر سهم 70تومان سود تقسیم کرد

 

پايگاه خبري تحليلي پاکسان نيوز: مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 9بهمن ماه سال جاری در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گلتاش، این مجمع روز یکشنبه راس ساعت 10صبح روز یکشنبه ششم اسفندماه سال جاری درمحل سالن کاسپين پژوهشگاه صنعت نفت ، با حضور حداکثری سهامداران برگزار شد. آقایان اسامه آيت اللهي به‌عنوان رئیس مجمع، داراب وکيلي به‌عنوان ناظرمجمع، علي فراهاني به‌عنوان ناظرمجمع، حبيب همداني رجا به‌عنوان منشی مجمع اعضای هیئت رئیسه جلسه را این تشکیل دادند.

در این جلسه پس از قرائت گزارش عملکرد سالیانه شرکت گلتاش توسط مهندس همدانی مدیرعامل این شرکت و گزارش حسابرس خارجی در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 30آذرماه سال جاری

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامة کثیر‌الانتش                                                                  

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

همچنین روزنامه‌ اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به سی آذرماه سال جاری و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت.همچنین در این جلسه با رای حداکثری موافق سهامداران مقرر شد شرکت گلتاش، به ازای هر سهم مبلغ هفتاد تومان سود نقدی تقسیم نماید.

نحوه تخصیص سود به شرح جدول ذیل است؛|شنبه 26 اسفند 1396