پويش دوشنبه هاي ورزشي در پاكسان برگزار شد

پاکسان به سلامت خانواده می اندیشد.

پويش دوشنبه هاي ورزشي در پاكسان برگزار شد

با مساعدت مديرعامل شركت پاكسان؛

پويش دوشنبه هاي ورزشي در پاكسان برگزار شد

پايگاه خبري تحليلي پاکسان نيوز: اولین پویش دوشنبه های ورزشی در شركت پاكسان با مشارکت فدراسیون ورزش کارگری، انجمن ورزش های همگانی کارگران کشور، هیئت ورزش کارگری استان تهران و با حضور بهادران رئيس انجمن ورزشهاي همگاني فدراسيون ورزش كارگريو چند تن از مسئولين هيئت ورزشي كارگري استان تهران، مديران و پرسنل اين مجموعه برگزار شد.

این برنامه روز دوشنبه هشتم مهرماه سال جاري با تلاوت آیاتی چند از قران مجید و سرود ملی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد.

سپس مديران و پرسنل بخش هاي مختلف اين مجموعه به مدت ۳۰ دقیقه به صورت جمعی به نرمش صبحگاهی پرداختند.

انجمن ورزشهاي همگاني فدراسيون ورزشهاي كارگري حدود هفت سال است كه تشكيل شده و در زمينه ارتقاء ورزش همگاني در بين كارگران استان تهران فعاليت دارد.سه شنبه 9 مهر 1398