پاکسان 875ریال سود تقسیم کرد

پاکسان به سلامت خانواده می اندیشد.

پاکسان 875ریال سود تقسیم کرد

در مجمع عمومی عادی سالیانه پاکسان؛

پاکسان 875ریال سود تقسیم کرد

پايگاه خبري تحليلي پاکسان نيوز: مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پاکسان برگزار شد.

به گزارش پاکسان نیوز، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پاکسان 27بهمن ماه سال جاری در هتل المپیک تهران برگزار و با حضور 12/90درصد سهامداران رسمیت یافت. در ابتدای این جلسه، مهندس ساکی مدیرعامل شرکت پاکسان پس از خواندن پیام هیئت مدیره گزارش سال مالی منتهی به 30/09/1397 را برای سهامداران و نمایندگان آنها قرائت کرد و سپس مجمع وارد جلسه شد.

مجمع عمومی عادی سالیانه با حضور اعضا هیئت رئیسه رسمیت یافت و پس از تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 30/09/1397 واستماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی برای انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و تعیین پاداش هیئت مدیره برای مبلغ سود سهام تصمیم گیری شد و تقسیم 875 ریال سود سهام با حداکثر آرا تصویب شد.

اعضای هیئت رئیسه مجمع به این شرح بود؛

علی ملکی نماینده شرکت توسعه صنایع بهشهر به عنوان رئیس مجمع

فاطمی نماینده شرکت بهپاک به عنوان ناظر

داراب وکیلی به عنوان نماینده هلدینگ صنعت شوینده و ناظر

ساکی مدیرعامل پاکسان دبیرمجمع

نیلی حسابرس قانونی موسسه سخن حق

سیدعلی خانی نماینده بازار بورس

قنبری مدیرمالی شرکت پاکسانسه شنبه 30 بهمن 1397