پاکسان به ازای هر سهم 32تومان سود تقسیم کرد

پاکسان به سلامت خانواده می اندیشد.

پاکسان به ازای هر سهم 32تومان سود تقسیم کرد

در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پاکسان؛

پاکسان به ازای هر سهم 32تومان سود تقسیم کرد

پايگاه خبري تحليلي پاکسان نيوز: مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پاکسان براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 05اسفند ماه سال جاری در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پاکسان، این مجمع روز راس ساعت 10صبح روز یکشنبه پانزدهم اسفندماه سال جاری در هتل المپیک تهران با حضور حداکثری سهامداران برگزار شد.

آقایان اسامه آيت اللهي به‌عنوان رئیس مجمع، امير شفيعي به‌عنوان ناظرمجمع، داراب وکیلی به‌عنوان ناظرمجمع، علي صفوي نژاد به‌عنوان منشی مجمع اعضای هیئت رئیسه جلسه را این تشکیل دادند.

در این جلسه پس از استماع گزارش عملکرد سالیانه شرکت پاکسان و گزارش حسابرس خارجی در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 30آذرماه سال جاری

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامة کثیر‌الانتش                                                                  

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

همچنین روزنامه‌ اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به سی آذرماه سال جاری و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت.همچنین در این جلسه با رای حداکثری موافق سهامداران مقرر شد شرکت گلتاش، به ازای هر سهم مبلغ 32 تومان سود نقدی تقسیم کند.

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به30/09/1396 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح سال منتهی به 1396/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص ۲۷۵,۱۴۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره ۸۱۳,۶۹۳
تعدیلات سنواتی ۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده ۸۱۳,۶۹۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل) (۳۲۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته ۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته ۴۸۹,۶۹۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام ۰
سود قابل تخصیص ۷۶۴,۸۳۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی ۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها ۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره ۷۶۴,۸۳۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری) (۲۲۱,۴۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) ۵۴۳,۴۳۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال ۵۱۰
سود نقدی هر سهم (ریال) ۴۱۰
سرمایه ۵۴۰,۰۰۰چهارشنبه 15 فروردین 1397