مناقصه خدمات اياب و ذهاب كاكنان

پاکسان به سلامت خانواده می اندیشد.

مناقصه خدمات اياب و ذهاب كاكنان

آگهي مناقصه عمومي

مناقصه خدمات اياب و ذهاب كاكنان

پايگاه خبري تحليلي پاکسان نيوز  :شركت پاكسان در نظر دارد انجام خدمات اياب و ذهاب كاكنان خود را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد صلاحيت واگذار نمايد.

متن آگهي منتشر شده در روزنامه هاي كثير الانتشار به شرح زير است؛

_اياب_و_ذهاب.jpgیکشنبه 19 آبان 1398