مجمع عمومی سالیانه ساینا برگزار شد

پاکسان به سلامت خانواده می اندیشد.

مجمع عمومی سالیانه ساینا برگزار شد

مجمع عمومی سالیانه ساینا برگزار شد

پايگاه خبري تحليلي پاکسان نيوز: مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ساینا با حضور حداکثری سهامداران این شرکت روز هفتم اسفندماه سال جاری برگزار شد.

مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به سی آذر 1396شرکت ساینا روز 7 اسفند ماه و با حضور حداکثری سهامداران در مرکزهمايش هاي پژوهشگاه صنعت نفت - سالن کاسپينبرگزار شد و در خصوص دستور جلسات تصمیم گیری صورت گرفت.

اعضای هیئت رئیسه این جلسه را آقایان؛اسامه آيت اللهي به‌عنوان رئیس مجمع، داراب وکيلي به‌عنوان ناظرمجمع، امير شفيعي به‌عنوان ناظرمجمع و يزدان کرميبه‌عنوان منشی مجمع اعضای هیئت رئیسه جلسه را این تشکیل دادند.

در این جلسه صورت های مالی شرکت و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت، اعضای هیئت مدیره جدید برای مدت 2 سال انتخاب شدند و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

بهمندبه‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و هشيار بهمندبه‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شد. همچنین روزنامه‌ اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1396/09/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

همچنین روزنامه‌ اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1396/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت.همچنین در این جلسه با رای حداکثری موافق سهامداران مقرر شد شرکت ساینا، به ازای هر سهم مبلغ سی تومان سود نقدی تقسیم کند

شنبه 26 اسفند 1396