دانشجويان دانشگاه شهیدبهشتی از پاکسان بازديد کردند

پاکسان به سلامت خانواده می اندیشد.

دانشجويان دانشگاه شهیدبهشتی از پاکسان بازديد کردند

دانشجويان دانشگاه شهیدبهشتی از پاکسان بازديد کردند

پايگاه خبري تحليلي پاکسان نيوز: جمعي از دانشجويان رشته اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی از شرکت پاکسان بازديد کردند.

دانشجويان دانشگاه شهید بهشتی ضمن آشنايي با بخشهاي مختلف شرکت پاکسان از تاسيسات شرکت پاکسان بازديد کردند.

به گزارش پاکسان نيوز، در اين بازديد که چهارشنبه 14آذرماه سال جاری انجام شد، دانشجويان رشته اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، ضمن گفتگو با مدیران و کارشناسان بخش های توليدي پاکسان پرسش هاي خود را در اين زمينه مطرح کردند.

در این بازدید، دانشجویان از نزدیک با مفاهیم اقتصاد توأم با تولید آشنا شده و مسائل فنی مرتبط با تولید همچون قیمت بهره وری، قیمت تمام شده، دشواری های تامین مواد اولیه و.... را فراگرفتند.

دانشجویان از بخش های تولید صابون، بسته بندی پودر و سولفناسیون شرکت پاکسان بازدید نمودند.

شرکت پاکسان همواره در راستاي افزايش دانش فني دانشجويان رشته هاي صنعتي و اقتصادی از بازديد دانشجويان رشته هاي گوناگون مرتبط با فعاليت اين شرکت باسابقه و بنام، استقبال مي کرده است.شنبه 24 آذر 1397