حضور رئیس سازمان محیط زیست تهران در غرفه پاکسان

پاکسان به سلامت خانواده می اندیشد.

حضور رئیس سازمان محیط زیست تهران در غرفه پاکسان

رئیس سازمان محیط زیست شهر تهران از غرفه پاکسان بازدید کرد.

به گزارش پاکسان نیوز، رئیس سازمان محیط زیست تهران مهندس بازگیر از غرفه پاکسان بازدید کرد.

وی در بازدید از غرفه شرکت پاکسان در خصوص اهمیت این نمایشگاه گفت: برگزاری چنین نمایشگاه هایی باعث افزایش تعامل بین شرکتها شده و اثرات مثبت فراوانی در پی خواهد داشت.

وی در ادامه ضمن اشاره به برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست خاطر نشان کرد: محیط زیست استان تهران بسیار آسیب پذیر است بنابراین همه شرکتهای مستقر در این محدوده باید قوانین زیست محیطی را به دقت اجرا کنند.

وی به افتتاح سیستم تصفیه خانه پساب انسانی در شرکت پاکسان اشاره کرد و افزود: شرکت پاکسان به عنوان شرکت پیشرو در این زمینه توانسته کارهای بزرگی انجام دهد که قابل تقدیر است.دوشنبه 9 اسفند 1395