حامد كريمي سرپرست روابط عمومي شركت پاكسان شد

پاکسان به سلامت خانواده می اندیشد.

حامد كريمي سرپرست روابط عمومي شركت پاكسان شد
پايگاه خبري تحليلي پاکسان نيوز: حامد كريمي به عنوان سرپرست روابط عمومي منصوب شد.با حكمي از سوي مديرعامل شركت پاكسان، مهندس بابك مصطفايي، حامد كريمي به عنوان سرپرست روابط عمومي شركت پاكسان منصوب شد.

حامد كريمي دانشجوي دوره DBA(دكتري مديريت كسب و كار) است و پيش از اين رياست روابط عمومي شركت پاكسان را بر عهده داشته و با حفظ سمت، مسئول فرهنگي-هنري پايگاه بسيج شهداي پاكسان را نيز به عهده دارد.شنبه 19 بهمن 1398