با الحاق شرکت زرین پخش صورت می گیرد سهم گروه پاکسان از بازار ایران افزایش می یابد

پاکسان به سلامت خانواده می اندیشد.

با الحاق شرکت زرین پخش صورت می گیرد سهم گروه پاکسان از بازار ایران افزایش می یابد

به گزارش پاکسان نیوز، شرکت زرین پخش از سال ۷۹ در زمینه توزیع اقلام کالابرگی فعالیت می کرد که با حذف یارانه های غیر مستقیم و کالایی فعالیت هایش محدود شد.
پاکسان در جهت بهبود و ارتقاء شیوه توزیع محصولات جدید خود و در جهت تکریم مشتریان تلاش کرد تا در کنار شرکت بهپخش،زرین پخش را نیز در اختیار گیرد.
این گزارش می افزاید: با تبادل قراردادی بین طرفین،مدیریت شرکت زرین پخش بهشهر از طرف شرکت به پخش به شرکت مدیریت صنعت شوینده بمدت ۵ سال تفویض شد.
هدف اصلی از این اقدام ،بازاریابی و توزیع محصولات جدید گروه پاکسان و محصولاتی که کمتر امکان معرفی شدن در کنار محصولات اصلی و پرطرفدار گروه پاکسان را داشته اند ؛ اعلام شده است.
انتظار می رود تا پاکسان با استفاده از توان و تخصص شرکت زرین پخش فصل جدیدی از توزیع محصولات را به روی بازار شوینده های کشور بگشاید.
شایان ذکر است که شرکت زرین پخش بهشهر در تاریخ ۱۲ آبان سال ۱۳۷۹ تاسیس و در تاریخ ۲۸ آبان سال ۱۳۷۹ تحت شماره ۱۶۸۲۴۰ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.دوشنبه 21 مرداد 1392