اطلاعیه پرداخت سود سهام شرکت پاکسان منتشر شد

پاکسان به سلامت خانواده می اندیشد.

اطلاعیه پرداخت سود سهام شرکت پاکسان منتشر شد

پايگاه خبري تحليلي پاکسان نيوز: اطلاعیه پرداخت سود سهام شرکت پاکسان در سال مالی منتهی به 1395/09/30 به سهامداران محترم منتشر شد.

به گزارش پاکسان نیوز، متن کامل اطلاعیه پرداخت سود سهام پاکسا به این شرح است؛

 

اطلاعيه پرداخت سود سهام سال مالي منتهي به 1395/09/30

شركت پاكسان (سهامي عام )

به اطلاع سهامداران محترم شركت مي رساند سود سهام عملكرد سال مالي منتهي به 1395/09/30 دارندگان سهام ، در تاريخ مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 1395/09/30 به ترتيب ذيل پرداخت میگردد .

الف:سهامداران حقیقی که دارای حساب بانکی بوده و شماره حساب خودرا به شرکت اعلام نموده و یا تا تاریخ1396/02/14  اطلاعات حساب بانکی خود را به شرح ذیل به شرکت اعلام نمایند از تاریخ1396/03/20  لغایت1396/03/31  سود سهام آنها تدریجا" به حساب های اعلام شده واریز خواهد گردید .

مشخصات حساب بانكي( جاری جام و یا عابر بانک ) درهر یک از شعبات بانك ملت در سراسر کشور:

1-مشخصات سهامدار:نام ونام خانوادگي ،شماره شناسنامه ،نام پدر،تاريخ تولد،شماره سريال شناسنامه ،شماره ملي.

2-مشخصات حساب :شماره حساب ،نوع حساب ،نام شعبه ،كدشعبه ،شهرستان محل شعبه .

3-آدرس وشماره تماس سهامدار.

ب: سهامداران حقیقی که حساب بانکی خود را اعلام ننمایندمیتوانند با توجه به هماهنگی های انجام شده با بانک ملت با در دست داشتن کارت ملی و اصل برگ سهام طبق جدول ذیل به هر یک از شعب بانک ملت در سراسر کشور مراجعه و سود سهام خود را دریافت نمایند .

آن دسته از سهامدارانی که سهام خود را فروخته و یا به هر دلیلی برگ سهام در اختیار ندارند میتوانندبرای آگاهی از کد سهامداری خود   جهت اعلام به بانک    از ساعت 8 صبح لغایت 12   هر روز به غیر از پنجشنبه و ایام تعطیل با امور سهام شرکت تماس حاصل نمایند .

حروف الفبا تاريخ مراجعه به بانک
آ تا   خ  1396/5/01 لغایت1396/8/01 
د تا   ف 1396/6/01 لغایت 1396/8/01 
ق تا   ي 1396/7/01 لغایت 1396/8/01 

ج : صندوقهاي سرمايه گذاري می توانند از تاریخ 1/3/1396 حساب بانکی خودرا مطابق شرایط اعلام شده در بالا به امور سهام شرکت اعلام نمایند تا برابر مقررات سازمان بورس اوراق بهادار سود سهام به حساب آنها واریز گردد.

د : سهامداران حقوقی می توانند از تاریخ 1396/03/01 درخواست کتبی خودرا به امور سهام شرکت ارسال نمایند تا طی مهلت قانونی ، شرکت نسبت به پرداخت سود سهام آنها اقدام نماید.

لازم به ذکر است سهامدارانی که در مدت زمان اعلام شده به بانک مراجعه ننمایند میتوانند از تاریخ 1396/08/06 به محل شرکت مراجعه و مشخصات حساب بانکی خود را مطابق شرایط اعلام شده در بالا جهت واریز سود از ساعت 8 صبح لغایت 12   هر روز به غیر از پنجشنبه ها و ایام تعطیل به امور سهام شرکت اعلام نمایند .

آدرس امور سهام شركت : تهران  جاده قدیم کرج - کیلومتر 8 - شرکت پاکسان .

تلفن تماس امور سهام :64562455 فاكس : 66250563

شرکت پاکسان - سهامی عامسه شنبه 3 اسفند 1395