آگهی مناقصه تبلیغات شرکت پاکسان برگزار می‌شود

پاکسان به سلامت خانواده می اندیشد.

آگهی مناقصه تبلیغات شرکت پاکسان برگزار می‌شود

آگهی مناقصه تبلیغات شرکت پاکسان برگزار می‌شود

شركت پاكسان (سهامي عام ) توليدكننده محصولات شوينده و بهداشتي در نظر دارد اجرای خدمات‌ و كمپين رسانه ای _ تبلیغاتی محصول «برف» خود را در ٧ موضوع ذیل از طریق مناقصه عمومی تک مرحله ای به سه مؤسسه فرهنگی دارای سابقه رسانه ای و مطبوعاتی   و در مورد بندهای ۵و ۶به یک کانون تبلیغاتی واجد شرايط و دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار نمايد.

١. ساخت ٣ فیلم مستند ٣٠ دقیقه ای

٢. تولید ١٠ کلیپ یک تا ۵دقیقه ای  

٣. طراحی و توزیع بنر آگهی در صفحات اصلی ٣٠ سایت خبری  

۴. تولید ١٠ تیزر یک تا 3 دقیقه ای رادیویی با هدف انتشار در صدای جمهوری اسلامی و رسانه پادکست

۵. تبليغات محيطي در تهران طبق مكان مناسب و پر تردد، شامل ١٠ بيلبورد با نور و يا تلفيق بيلبورد و استرابورد، مجموعاً به تعداد ٢٠ عدد

6. تبليغات در ناوگان حمل و نقل عمومي و ناوگان مناسب و پرتردد از طريق چاپ و نصب ١٠ فقره استيكر

٧ . انتشار ٢٠هزار نسخه دفتر مشق ۶٠برگ با جلد كلاسه، كاغذ تحرير ٧٠ گرمي متن و صحافي ته چسب حاوي آگهي برف

1. از متقاضیان دعوت مي شود براي شركت در مناقصه های فوق الذكر و كسب اطلاعات لازم، دريافت اسناد مربوطه و تحویل پاکت ها از تاريخ درج این آگهي به مدت ١٠ روز كاري از ساعت ٨ صبح لغايت ١۴با معرفي نامه كتبي ممهور به مهر و امضاء مجاز مؤسسه به همراه كارت شناسايي معتبر به مديريت دبيرخانه كميسيون معاملات شرکت پاکسان، واقع در تهران، كيلومتر8 بزرگراه فتح(جاده قديم كرج)، ‌ساختمان اداري، طبقه 5 مراجعه نمايند.

٢. مشروح شرايط مناقصه در اسناد و مدارك مربوطه درج گرديده است.

٣. كليه شركت كنندگان موظف به تكميل فرم خوداظهاري، ارزيابي پيمانكاران، ارائه حساب سپرده معادل پنج درصد قیمت پایه هر یک از بندهای مشروحه فوق و تضمینات اسناد مندرج در اسناد مناقصه مي باشند.

۴. ارسال اسناد و مدارك تكميل شده هيچ گونه تعهدي در زمينة انعقاد قرارداد با متقاضيان براي شركت پاكسان ايجاد نمي كند و شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبولي شروط و تكاليف مقرر در اسناد و مدارك مناقصه و آيين نامه معاملات شركت پاكسان می باشد.

۵.شركت پاكسان مجاز است، به پيشنهادهاي مبهم، مشروط، بدون سپرده و خارج از مهلت مقرر در آگهي، ترتيب اثر ندهد.

۶. شركت پاكسان در قبول يك يا تمام پيشنهادها مختار است و ملزم به پذيرش كمترين قيمت نيست.

٧. پرداخت هزينه انتشار اين آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.شنبه 6 بهمن 1397