تدارکات

پاکسان به سلامت خانواده می اندیشد.

تدارکات

1- ماموریت واحد : ماموریت واحد تدارکات تهیه مواد اولیه، لوازم بسته بندی، قطعات فنی ، ماشین آلات و ملزومات اداری شرکت های پاکسان ، گلتاش ، ساینا ، مروارید هامون، آلی شیمی و پاکسان ایروان مطابق مصوبات کمیسیون معاملات هر شرکت به تفکیک از مبادی خارجی و داخلی می باشد.

2- معرفی فعالیت های واحد : واحد تدارکات مطابق در خواست های صادره از واحد های برنامه ریزی و انبار های هر شرکت نسبت به خرید با اخذ استعلام های مختلف از منابع تولید کننده کالا از منابع خارجی و داخلی برای کلیه محصولات تولیدی اقدام می نماید .

3- واحد های زیر مجموعه (معرفی هر واحد بطور جداگانه): واحد تدارکات از نظر ساختاری زیر مجموعه معاونت بازرگانی می باشد که شامل دو بخش کلی الف مدیریت تدارکات خارجی ب- مدیریت تدارکات داخلی می باشد.

در واحد تدارکات دو بخش توسعه منابع و مسئول ترخیص و امور گمرکی نیز وجود دارند که در بخش توسعه منابع بهترین منابع تهیه کالا از داخل و خارج شناسائی و در اختیار مدیریت های تدارکات داخلی و خارجی قرار می دهند و در بخش ترخیص و امور گمرکی نیز با همانگی تیم شرکت پیمانکاری ترخیص مستقر در میادی ورودی کشور عملیات تشریفات گمرکی و ترخیص کالا و هدایت به سمت کارخانجات صورت می پذیرد .

تلفن واحد : 00982166260096

فاکس واحد : 00982166250075

آدرس ایمیل :commercial@paxanco.com