تدارکات خارجی

پاکسان به سلامت خانواده می اندیشد.

تدارکات خارجی

مدیریت تدارکات خارجی : بخش مدیریت تدارکات خارجی مسئولیت مدیریت ، کنترل ، مذاکرات با فروشندگان خارجی و نمایندگان آنها ، اخذ بهترین قیمت برای مواد اولیه قطعات و ماشین آلات خطوط تولید که به نحوی ابتیاع در کشور امکان پذیر نمی باشد و یا تهیه آن با صرفه نمی باشد را دارا می باشند .