داخلی

پاکسان به سلامت خانواده می اندیشد.

داخلی

واحد بازاریابی و فروش

 

1- ماموریت واحد :

 

   1-  خلق محصولات جدید و قابل رقابت با محصولات وارداتی ، به چرخه تجارت  

2 بهینه کردن محصولات جاری با توجه به نیاز بازار و نظر مشتریان   

3 ایجاد و افزایش رضایتمندی در مشتریان

4 افزایش سطح فروش محصولات

5 افزایش سهم بازار و توسعه و حضور محصولات   

6 افزایش قدرت رقابت کیفی و قیمتی با سایر رقبا

7- رسیدگی به شکایات مشتری به منظور اصلاح و بهبود کیفیت

8- ارزش گذاشتن به نظر مشتری در جهت بهبود کیفیت

9- استفاده بهینه از رسانه های گروهی

2- واحد های زیر مجموعه  :

* گروه های کالایی :

1- گروه کالایی پودر و ملحقات

2- گروه کالایی صابون

3- گروه کالایی گلتاش

4- گروه کالایی ساینا

واحد فروش :

1- فروش محصولا ت صنعتی

2- فروش سازمانی و TMR

3- فروشگاههای زنجیره ای

 

 * واحد تحقیقات بازار

 * واحد تبلیغات

1- تلفن دور نگار و ایمیل واحد :

- تلفن واحد : 64562525

- تلفن واحد ارتباط مردمي: 64562360 - 64562361

- دور نگار واحد : 64562524