اعضای هیئت مدیره

پاکسان به سلامت خانواده می اندیشد.

اعضای هیئت مدیره
  • نام و نام خانوادگی: حميد صفاي نيكو
  • سال تولد: 1343
  • سمت: رئيس هیئت مدیره
  • تحصیلات:
  • تلفن:
  حميد صفاي نيكو

  • نام و نام خانوادگی: محمدرضا حيدري
  • سال تولد: 1329
  • سمت: مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره
  • تحصیلات: لیسانس علوم بانكي
  • تلفن: 021-64562390
  محمدرضا حيدري

  • نام و نام خانوادگی: علی نیکو کلام معنوی
  • سال تولد: 1334
  • سمت: عضو هیئت مدیره
  • تحصیلات: لیسانس حقوق
  • تلفن: 021-64562390
  علی نیکو کلام معنوی

  • نام و نام خانوادگی: حبیب همدانی رجا
  • سال تولد: 1345
  • سمت: عضو هیئت مدیره
  • تحصیلات: لیسانس مهندسی شیمی
  • تلفن: 03355373350
  حبیب همدانی رجا

  • نام و نام خانوادگی: جلال حقدوست
  • سال تولد: 1353
  • سمت: عضو هیئت مدیره
  • تحصیلات: كارشناسي ارشد حسابداري
  • تلفن: 021-64562480
  جلال حقدوست